Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English
Xuất khẩu chè tháng 10/2018 và Lũy kế 10 tháng

Xuất khẩu chè tháng 10/2018 ước đạt 12 nghìn tấn với giá trị đạt 2