Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English
Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018

Ngày 26/8/2019 Bộ Công thương đã có quyết định số 2629 về việc phê duyệt và công bố danh sách " Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018. Ngành chè đã có 09 doanh nghiệp tham gia đăng ký xét chọn từ Hiệp hội và Sở Công thương các tỉnh: Công ty TNHH Thế hệ mới Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Nam Sơn, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP, Công ty TNHH Kiên và Kiên, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Thương mại Tôn Vinh, Công ty TNHH Chè Biên Cương, Công ty CP Chè Lâm Đồng, Công ty CP Chè Tân Trào, Công ty CP Chè Biển Hồ.
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được Bộ Công thương hỗ trợ trong các hoạt động như ; Quảng bá miễn phí hình ảnh của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin, tạp chí của BCT; sử dụng Logo doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của BCT; ưu tiên tham gia các hoạt động XTTMquoocs gia do BCT tổ chức và đặc biệt được giới thiệu trực tiếp đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu...

Nhận xét (0)Add Comment

Viết nhận xét
Hộp nhỏ | Hộp lớn

security code
Viết lại chữ trên ảnh xuống ô dưới


busy

Newer news items:
Older news items:

FAQs

Contact

P:     +(84-4) 3625 0908 - 3625 1030
F:     +(84-4) 3625 1801
E:     contact@vitas.org.vn
A:   3rd Floor, No.46 Tang Bat Ho Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Support Online

twitterFBymskype