Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English
THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Căn cứ vào Quyết định số 14/QĐ-HHC của Hiệp hội Chè Việt Nam ngày 04/3/2020 về việc thanh lý tài sản cố định; Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế sử dụng tài sản cố định tại Hiệp hội Chè Việt Nam. 

Hiệp hội Chè Việt Nam ra thông báo thanh lý tài sản mà Hiệp hội hiện có theo như thông báo.

Đơn vị các nhân có nhu cầu xin liên hệ về Hiệp hội Chè Việt Nam

Trân trọng!

Thong tin thanh ly tai san co dinh.docx

Nhận xét (0)Add Comment

Viết nhận xét
Hộp nhỏ | Hộp lớn

security code
Viết lại chữ trên ảnh xuống ô dưới


busy

FAQs

Contact

P:     +(84-4) 3625 0908 - 3625 1030
F:     +(84-4) 3625 1801
E:     contact@vitas.org.vn
A:   3rd Floor, No.46 Tang Bat Ho Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Support Online

twitterFBymskype