Hiệp Hội Chè Việt Nam - VITAS

  • Vietnamese
  • English

Trà Phúc Lộc

Giá: 45.000 đ
Mã: Hộp trà
Mô tả ngắn:

Trà Phúc Lộc được lựa chọn từ 100% búp trà xanh được Trồng và sản xuất tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên với qui trình chăm sóc và chế biến tuân thủ theo chứng nhận sản phẩm An toàn


FAQs

Contact

P:     +(84-4) 3625 0908 - 3625 1030
F:     +(84-4) 3625 1801
E:     contact@vitas.org.vn
A:   3rd Floor, No.46 Tang Bat Ho Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam

Support Online

twitterFBymskype