30 C
Ho Chi Minh City
Thứ Hai, 5 Tháng Mười Hai, 2022
Trang chủ Những tác giả Posts by vitas

vitas

17 POSTS 0 BÌNH LUẬN
VIET NAM TEA - Cổng thông tin ngành chè Việt Nam được thành lập từ năm 2013 nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức về tình hình sản xuất, xuất khẩu, ngành nghề,...không chỉ riêng về cây chè mà còn những bài viết ngoài lề mà nhiều đọc giả quan tâm.

TUYÊN QUANG: PHÁT TRIỂN VÙNG CHÈ ĐẶC SẢN HỒNG THÁI (NA HANG)

Ngày 20/6, ông Lý Văn Binh, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang đã cùng với lãnh đạo UBND, các ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo huyện Ủy...

HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN CÂY CHÈ Ở PHÚ THỌ

“Năng suất vùng chè của người dân còn thấp, việc lạm dụng sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật còn khá phổ biến, sự liên kết sản xuất giữa nông dân và...

TUYÊN QUANG PHÁT TRIỂN CÂY CHÈ BỀN VỮNG

Trong 5 năm trở lại đây, việc phát triển cây chè gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm đã được ngành Nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang chú trọng. Qua đó đã góp...

Cửa hàng trà

Giới thiệu dự án “Chất lượng và Bền vững của ngành chè Việt” IDH

Giới Thiệu dự án Nhằm muc đích giải quyết vấn đề vượt quá dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật (MRL) gây nhức nhối của ngành chè Việt Nam cũng như giúp đỡ các doanh...

Liên hệ

Thông tin liên hệ: Website: vitas.org.vn Email: vitas.contact@gmail.com

Giới thiệu

VIET NAM TEA - Cổng thông tin ngành chè Việt Nam được thành lập từ năm 2013 nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức về tình hình sản xuất, xuất khẩu, ngành nghề,...không...