Giới thiệu

0
1555

Giới thiệu chung

Trải qua các giai đoạn phát triển của ngành Chè, VITAS luôn luôn là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của những người làm chè. VITAS đóng vai trò như một nhạc trưởng hướng dẫn các hội viên thực hiện cam kết của mình về sản xuất chè, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh công nghiệp. VITAS cũng tham gia vào hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, cam kết thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Trong nền kinh tế thị trường, vai trò và chức năng của VITAS được chia thành 5 nhóm sau:

1. Các hoạt động dịch vụ: bao gồm các dịch vụ về giống, khuyến nông, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường, đấu giá, đào tạo.

2. Các hoạt động tư vấn: tư vấn cho Chính phủ về chế độ, chính sách phát triển chè, tư vấn cho địa phương về quy hoạch, kế hoạch phát triển chè trên địa bàn, tư vấn doanh nghiệp.

3. Các hoạt động về văn hoá chè: quảng bá văn hoá chè Việt Nam, tổ chức các lễ hội, hội chợ triển lãm chè, các hoạt động văn hoá thúc đẩy kinh doanh.

4. Các hoạt động xây dựng và triển khai các mô hình mẫu: xây dựng, triển khai các mô hình phát triển bền vững, các vườn ươm giống quốc gia

5. Các hoạt động thông tin: thiết lập mạng thông tin toàn ngành và quốc tế, báo chí, truyền bá tri thức khoa học, công nghệ, quản lý văn hoá.

Tương ứng với những chức năng nói trên, VITAS đã thành lập 7 trung tâm bao gồm:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Chè.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ chế biến Chè

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Nguồn nhân lực ngành Chè

Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Chè

Trung tâm Nghiên cứu Xúc tiến Đầu tư Phát triển Nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và phát triển Công nghệ Chè Việt

Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Báo Đời sống và Tiêu Dùng

Từ 16 thành viên sáng lập ban đầu (1988), đến nay Hiệp hội đã có gần 200 hội viên phân bố ở 10 chi hội và 34 tỉnh có chè trong cả nước. Đây là lực lượng quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của ngành Chè trong thiên niên kỷ mới.

Chức năng hoạt động của các Trung tâm:

1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thị trường chè

– Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước
– Quảng bá các sản phẩm chè, xây dựng mạng lưới tiêu thụ trong và ngoài nước
– Thiết lập mối quan hệ với các công ty, hiệp hội và trung tâm đấu giá chè trên toàn thế giới
– Quảng bá thương hiệu chè Việt Nam
– Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới cho ngành chè Việt Nam
– Cung cấp thông tin số liệu về tình hình xuất nhập khẩu chè.

2. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến chè
– Tư vấn, hỗ trợ và phát triển những tiến bộ kỹ thuật
– Tư vấn cho Hiệp hội trong việc lựa chọn trang thiết bị và công nghệ mới.
– Tổ chức các cuộc hội thảo liên quan đến kỹ thuật, công nghệ trong và ngoài nước.
– Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.

3. Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực ngành Chè
– Tư vấn và hỗ trợ các dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
– Tổ chức các khóa đào tạo về nghiên cứu, bồi dưỡng tri thức và kỹ năng nghiệp vụ.
– Hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo trong và ngoài nước về các lĩnh vực chuyển giao công nghệ và kỹ thuật mới.

4. Trung tâm tư vấn và đầu tư phát triển chè
– Sưu tầm các giống chè tốt trong và ngoài nước để đưa khảo nghiệm tại các vườn ươm nhằm cung cấp giống tốt cho người trồng chè
– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân nhằm đưa các giống chè tốt vào thay thế các giống cũ đã thoái hóa
– Áp dụng các công nghệ sinh học mới nhằm lựa chọn và nhân rộng các giống mới.

5. Trung tâm thông tin
– Báo Đời Sống và tiêu dùng và báo điện tử : dantin.vn

Bài kế tiếpLiên hệ
Một trong những Hiệp Hội đầu tiên của Việt Nam, được thành lập vào ngày 19 tháng 7 năm 1988. Trải qua các giai đoạn phát triển của ngành Chè, VITAS luôn luôn là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của những người làm chè. VITAS đóng vai trò như một nhạc trưởng hướng dẫn các hội viên thực hiện cam kết của mình về sản xuất chè, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh công nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here